Skip to content

Általános közzétételi lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neveBogyoszló Község Önkormányzata
2.Székhelye9324 Bogyoszló, Fő út 23.
3.Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)9324 Bogyoszló, Fő út 23.
4.Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)96/282-111
5.Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)nincs
6.Központi elektronikus levélcímonkormbogyoszlo@gmail.com
7.A honlap URL-jewww.bogyoszlo.hu
8.Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)Tel.: 96/282-111
9324 Bogyoszló, Fő út 23.
9.Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveBogyoszló Község Önkormányzata:
Varga Imre Róbert
Postacím: 9324 Bogyoszló, Fő út 23.
10.Az ügyfélfogadás rendjeAz ügyfélfogadás rendje

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)Bogyoszló Község Önkormányzata szervezeti felépítése:
Polgármester: Varga Imre Róbert
Alpolgármester: Modok Jenő
Jegyző: Dr. Horváth Martina
Gazdálkodási előadó: Némethné Schwenk Zsófia
Igazgatási előadó: Dr. Ráczné Varga-Dudás Katalin

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Hivatal szervezete
2.A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Szervezeti felépítés

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)1. Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Bogyoszló
Székhely: 9324 Bogyoszló, Zrínyi utca 2.
Tel: 62/281-111
E-mail: bogyoszlo.konyvtar@gmail.com
Postacím: 9324 Bogyoszló, Fő út 23. 2. Bogyoszlói Közösségi Színtér
Székhely: 9324 Bogyoszló, Petőfi Sándor utca 15.. Tel: nincs E-mail: nincs Postacím: 9324 Bogyoszló, Fő út 23.
2.A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-jeNINCS
3.A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje1. Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Bogyoszló
Székhely: 9324 Bogyoszló, Zrínyi utca 2.
Tel: 62/281-111
E-mail: bogyoszlo.konyvtar@gmail.com
Postacím: 9324 Bogyoszló, Fő út 23. Nyitva tartás:

2. Bogyoszlói Közösségi Színtér
Székhely: 9324 Bogyoszló, Petőfi Sándor utca 15. Tel: nincs E-mail: nincs Postacím: 9324 Bogyoszló, Fő út 23.


1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezikNem releváns
2.A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírásaNem releváns
3.A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve1. PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Képviselője: Horváth Ottó – vezérigazgató
4.A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke1. PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság önkormányzati részesedés mértéke: 0,276802%

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakoroljanem releváns
2.A fentiek szerinti közalapítványok székhelyenem releváns
3.3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolásanem releváns

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok nevenem releváns
2.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)nem releváns
3.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a nevenem releváns

1.6. * Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. * Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeGyőr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Székhely: 9021 Győr, Árpád út 32.
Széles Sándor főispán
Tel.: (96) 795-738
Fax: (96) 795-605
E-mail: hivatal@gyor.gov.hu
Postacím: 9021 Győr, Árpád út 32.
Web: KORMÁNYHIVATALOK – Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (kormanyhivatal.hu)
2.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeGyőr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal E-mail: hivatal@gyor.gov.hu
Telefon: (96) 795-738
Fax: (96) 795-605
Postacím: 9021 Győr, Árpád út 32.
Ügyfélfogadás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/elerhetosegek-szervezet.

1.7. Költségvetési szervek

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélyeNem releváns

2.A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetőségeNem releváns

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok *

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. Bogyoszló Község Önkormányzata SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 3/2015. (IV.22.) Ör rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Győr-Moson-Sopron vármegye kiválasztása, a hely esetében Bogyoszló kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat szmsz-e elérhető) Adatvédelmi Szabályzat
2.Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelvenNem releváns
3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásaBogyoszló Község Önkormányzata SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 3/2015. (IV.22.) Ör rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a vármegye rovatban Győr-Moson-Sopron vármegye kiválasztása, a hely esetében Bogyoszló kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat SZMSZ-e elérhető)

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezéseAdóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási előadója

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási előadója
Illetékességi terület: Bogyoszló község közigazgatási területe

Általános Igazgatási ügyekben a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Szilsárkány Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási előadója
Illetékességi terület: Bogyoszló község közigazgatási területe
2020. március 1-től az építéshatósági feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény alapján, valamint a Bogyoszló Község Önkormányzata és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal között 2020. január 31. napján megkötött építésügyi feladatok átvételéről szóló megállapodásban foglaltakra tekintettel a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal látja el. A jegyzői műszaki feladatkör (hatósági ügyintézés) maradt a hivatalunkban.
2.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területeAdóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Szilsárkány Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási előadója
Illetékességi terület: Bogyoszló község közigazgatási területe
Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Szilsárkány Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási előadója
Illetékességi terület: Bogyoszló község közigazgatási területe

Általános Igazgatási ügyekben a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási előadója
Illetékességi terület: Bogyoszló község közigazgatási területe
2020. március 1-től az építéshatósági feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény alapján, valamint a Bogyoszló Község Önkormányzata és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal között 2020. január 31. napján megkötött építésügyi feladatok átvételéről szóló megállapodásban foglaltakra tekintettel a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal látja el. A jegyzői műszaki feladatkör (hatósági ügyintézés) maradt a hivatalunkban.
3.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolásaÜgytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
4.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegeÜgytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
5.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásÜgytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
6.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási időPostacíme: 9324 Bogyoszló, Fő út 23.
7.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidőÁltalánosságban: Kérelem az év folyamán bármikor előterjeszthető.
Szabályozás: 2016. évi CL. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról (továbbiakban: Ákr.)
Ügyintézési határidő: (Ákr. 50. § (2) bekezdés b)-c) )
– Fellebbezés szabályai: Ákr. 118-119. §
Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
8.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájaA formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.
9.Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalásSzemélyes ügyintézésre időpontfoglalás: – (96)282-111 vagy – onkormbogyoszlo@gmail.com elektronikus levelezési címen lehetséges
10.Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezésenem releváns
2.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírásanem releváns
3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatásnem releváns
4.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértékenem releváns

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzékeMűködési engedély

Telepengedéllyel kapcsolatos nyomtatványok
Adózással kapcsolatos ügyek
Szociális ügyek
Birtokvédelmi ügyek
Közterület használattal kapcsolatos ügyek
2.A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáinem releváns
3.A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módjanem releváns
4.A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségeinem releváns

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címeinem releváns
2.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírásanem releváns
3.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módjanem releváns
4.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség tényenem releváns

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A testületi szerv döntései előkészítésének rendjeBogyoszló Község Önkormányzata költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról
(a vármegye rovatban Győr-Moson-Sopron Vármegye kiválasztása, a hely esetében Bogyoszló kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)
2.A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)Postacím: 9324 Bogyoszló, Fő út 23.
E-mail: onkormbogyoszlo@gmail.com
3.A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályaiBogyoszló Község Önkormányzata költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a vármegye rovatban Győr-Moson-Sopron Vármegye kiválasztása, a hely esetében Bogyoszló kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)
4.A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)9324 Bogyoszló, Fő út 23. Bogyoszló Község Önkormányzata A Képviselő-testület üléseit a Polgármesteri Hivatalban tartja. Ez alól kivétel a közmeghallgatás keretein belül megtartott ülés. A Képviselő-testület ettől eltérhet.
5.A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalóiAz ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával. https://bogyoszlo.hu/jegyzokonyvek/
6.A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánosságanem releváns
7.A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjeNyilvános
kivéve : Zártan tartandó ülések
8.A testületi szerv üléseinek napirendjenem releváns
9.A testületi szerv döntéseinek felsorolásaÜlésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének biztosításával.
https://bogyoszlo.hu/jegyzokonyvek/

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A testületi szerv döntéseinek felsorolásahttps://bogyoszlo.hu/jegyzokonyvek/
2.A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.
https://bogyoszlo.hu/jegyzokonyvek/
3.A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzaDöntésenkénti bontásban.
https://bogyoszlo..hu/jegyzokonyvek/
4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumokNem releváns
5.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapotaNem releváns
6.A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólNem releváns
7.Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairólhttps://bogyoszlo.hu/jegyzokonyvek/

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekhttps://bogyoszlo.hu/jegyzokonyvek/

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjeKözérdekű adatok megismerésének szabályzata
A közadatok újra hasznosításának szabályai
A Szilsárkányi Közös Önkormányzatai Hivatal Adatvédelmi, Adatkezelési Szabályzata
A Szilsárkányi Közös Önkormányzatai Hivatal Informatika Biztonsági Szabályzata
2.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neveBogyoszló Község Önkormányzata
3.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Bogyoszló Község Önkormányzata Postacím: 9324 Bogyoszló, Fő út 23.
E-mail: onkormbogyoszlo@gmail.com
4.Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveAdatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Maxentrop Kft. Székhely: 7174 Kéty, Petőfi utca 2/A. E-mail: dpo@maxentropia.hu
5.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiKözponti Statisztikai Hivatal
6.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételeknem releváns
7.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félnem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi listanem releváns
2.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi listanem releváns

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolásaHírek, események a honlapról
https://bogyoszlo.hu/hirek/

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításaihttps://www.allamkincstar.gov.hu/

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuknem releváns

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuknem releváns

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetéseiBogyoszló Község Önkormányzata költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolóiBogyoszló Község Önkormányzata költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolóiBogyoszló Község Önkormányzata költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokBogyoszló Község Önkormányzata
– Foglalkoztatottak létszáma 2019.
– Foglalkoztatottak létszáma 2020.
– Foglalkoztatottak létszáma 2021.
– Foglalkoztatottak létszáma 2022.
– Foglalkoztatottak létszáma 2023.


2.A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összegeFoglalkoztatottak létszáma – Bogyoszló Község Önkormányzata

3.Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveFoglalkoztatottak létszáma – Bogyoszló Község Önkormányzata

II. Közzétételi egység: Támogatások

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neveTámogatások kedvezményezettjei 2019.

Támogatások kedvezményezettjei 2020.

Támogatások kedvezményezettjei 2021.

Támogatások kedvezményezettjei 2022.
Támogatások kedvezményezettjei 2023.
2.A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások céljaTámogatások kedvezményezettjei 2019.

Támogatások kedvezményezettjei 2020.

Támogatások kedvezményezettjei 2021.

Támogatások kedvezményezettjei 2022.
Támogatások kedvezményezettjei 2023
3.A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összegeTámogatások kedvezményezettjei 2019.

Támogatások kedvezményezettjei 2020.

Támogatások kedvezményezettjei 2021.

Támogatások kedvezményezettjei 2022.
Támogatások kedvezményezettjei 2023
4.A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyeTámogatások kedvezményezettjei 2019.

Támogatások kedvezményezettjei 2020.

Támogatások kedvezményezettjei 2021.

Támogatások kedvezményezettjei 2022.
Támogatások kedvezményezettjei 2023

III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
5 millió forintot elérő szerződések listája 2020.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2021.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2022.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2023.

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjeinem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezéseB) Adat
1.Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekrőlAz éves terv közvetlen elérésének biztosításával.