Skip to content

Ügyfélfogadási rend

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSA


A Polgármesteri Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2015/(IV.22.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza:

Bogyoszló Község Képviselő-testülete a Mötv. 67. § d) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Hivatal munkarendjét, ügyfélfogadási rendjét, valamint a polgármester, az alpolgármester és a jegyző ügyfélfogadási idejét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ A Hivatal munkarendje:
hétfő – csütörtök: 7.30 – 16.00 óráig,
péntek: 7.30 – 12.00 óráig tart.

Munkaidőn kívül a heti szabad és pihenőnapon is el kell látni – erre irányuló igény esetén – a házasságkötésekkel és egyéb családi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat.


2.a/ A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Kedd: félfogadás szünetel

Szerda: 8.00-12.00

Csütörtök:8.00-12.00

Péntek: 8.00-12.00

3./ Polgármester ügyfélfogadási ideje
szerda 9.00-12.00 óráig

4./ Az Alpolgármester ügyfélfogadási rendje:

Telefonos egyeztetés alapján.

5./ A Jegyző ügyfélfogadási rendje:


Szerda: 9.00 – 12.00 óráig

Péntek: 9.00-12.00 óráig tart.