Álláspályázat

E-mail Nyomtatás PDF

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Bogyoszló, Potyond Kirendeltségek 


Gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9324 Bogyoszló, Fő út 23.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. pénzügyi, számviteli feladatkörök

Ellátandó feladatok:

Az  önkormányzat gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladatainak teljes körű ellátása. Ezen belül többek között költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, jelentések készítése, vagyongazdálkodási feladatok ellátása, előirányzat és azok változásának nyilvántartása-vezetése, támogatások igénylése, elszámolása, gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi döntések előkészítése, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§           Középfokú képesítés, közgazdasági végzettség

§            Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§           Mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon

§           Végzettséget igazoló okiratok másolata

§           3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§           Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

§         29/2012. (III.7.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§      önkormányzati gazdálkodásban szerzett gyakorlat, anyakönyvi szakvizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a 2016. március 7-én tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője nyújt, a 96/285-465 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9312 Szilsárkány, Kossuth utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  118/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási előadó.

§         Személyesen: Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, Győr-Moson-Sopron megye, 9312 Szilsárkány, Kossuth utca 40.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el Bogyoszló község polgármesterével egyetértésben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 2..

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Rábaközi Szuperinfo-2016. február 19.

§         Rábaközi Szuperinfo-2016. február 26.

 


 

Pénzügyi partnerünk awww.molnarkft.huMagyar Falu Program