Rendeletek

E-mail Nyomtatás PDF

2010

7/2010.(XI.26.)rendelet

A KÖZTEMETŐK RENDJÉRŐL ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 6/2001. (V.2.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

8/2010. (XII.17.) rendelet

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJRÓL

9/2010. (XII.17.) rendelet

10/2010. (XII.17.) rendelet

A LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELMÉRŐL

2011

1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet

3/2011. (IV.15.) rendelet

A 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.06.) rendelet módosításáról

4/2011 IV.15.) rendelet

A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

6/2011. (IX. 30.) rendelet

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.11.) rendelet módosításáról

9/2011.(XII.15.) rendelet

Az ivóvízszolgáltatási díj megállapításáról

2012

1/2012.(II.10.) rendelet

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

2/2012(IV.12.) rendelet

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.11.) rendelet módosításáról

3/2012.(IV.12.) rendelet

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

4/2012.(IV.12.) rendelet

A hulladékkezelési közszolgáltatási díjról

6/2012.(IX.14.) rendelet

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012.(II:10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013

2/2013.(II.22.) rendelet

Önkormányzati rendeletek módosításáról

3/2013.(II.22.) rendelet

Az állattartás helyi szabályairól szóló 7/2004.(VII.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

4/2013.(II.22.) rendelet

A 11/1996.(X.15.) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló rendelet módosításáról

7/2013.(II.07.) rendelet

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

8/2013. (IV:30.) rendelet

A 2012. évi költségvetés módosításáról

9/2013.(IV.30.) rendelet

Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradványról

10/2013. (IV.30.) rendelet

Az épített és természeti értékek helyi védelméről

12/2013.(V.30.)rendelet

A közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

13/2013.(V.30.) rendelet

Egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről

14/2013. (V.30.) rendelet

A hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló 8/2011.(XII.15.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

15/2013(VII.17.) rendelet

 a 11/2006.(XII.01.), 7/2007.(IV.22.) ill 8/2009(IX.04.) rendeletekkel módosított10/2005.(IV.22.) rendelettel jóváhagyott Bogyoszló HÉSZ és szabályozási terv módosításáról

16/2013.(VII.17.)

Bogyoszló Község tisztántartásáról és közterület használatának rendjéről

17/2013.(IX.7.) rendelet

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

22/2013. (XII.13.) rendelet

 A lakáscélú helyi támogatásról

25/2013.(XII.31.) rendelet

 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2014

1/2014(II.28.) rendelet

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2/2014.(II.28.) rendelet

A helyi adókról

3/2014.(II.28.) rendelet

A 10/2005.(IX.22.) rendelet a Bogyoszló HÉSZ és szabályozási tervének módosításáról

4/2014.(II.28.) rendelet

AZ önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II:07.) rendelet módosításáról

5/2014.(V.7.) rendelet

 Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

9/2014.(IX.23.)) rendelet

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséől szóló 1/2014.(II.28.) rendelet módosításáról

11/2014.(XI.27.) rendelet

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.) rendelet módosításáról 

2015

1/2015. (II.27.) rendelet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2/2015 (II.27.) rendelet

AZ EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

1.sz melléklet a 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez ( kérelem)

3/2015.(IV.22.) rendelet

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4/2015 (V.29.)rendelet

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

5/2015 (V.29.) rendelet

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.28.)önkormányzati rendelet módosításáról

6/2015 (VII.10.) rendelet

a 10/2015 (IX.22.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Bogyoszló község helyi építési szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének módosításáról

 2016

1/2016.(II.29.) rendelet

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2/2016.(III.10.) rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről

3/2016.(V.27.) rendelet

 az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) rendelet módosításáról

4/2016.(V.27.) rendelet

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

5/2016.(VIII.04.) rendelet

a Helyi Építési Szabályzatról Bogyoszló Község Rendezési Tervéhez szóló 10/2005.(IX:22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 6/2016.(X.03.) rendelet

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.29.) rendelet módosításáról

7/2016. (X.21.) rendelet

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

8/2016.(X.21.) rendelet

közútkezelői hatáskör átruházásáról

9/2016.(X.21.) rendelet

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2016.(XII.08.) rendelet

az egészségügyi alapellátási körzetekről

11/2016.(XII.08.) rendelet

a szociális célú tűzifa-juttatásról

12/2016.(XII.08.) rendelet

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017

 

 

Pénzügyi partnerünk awww.molnarkft.hu