Óvodánk Bemutatása

E-mail Nyomtatás PDF

A környéken elsőként településünkön létesült óvda 1922-ben, amit Szalay Rozália alapított és a saját vagyonából működtetett.. Az akkori óvónő Fleishocker Janka 1946-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott az intézményben. A II. világháború idején a német egységek fegyverraktárnak használták az óvoda épületét, és visszavonulásukkor felrobbantották. A háborút követő években a jelenlegi konyha épületében üzemelt az óvoda, majd 1975-ben készült el a jelenlegi épület első része. 1989-ben a gyermeklétszám növekedése lehetővé tette a további bővítést, ekkor nyerte el az épület jelenlegi formáját.

A kezdetekkor a gyermek létszám 80 fő körül volt, és délelőtti felügyeletet biztosítottak a gyerekeknek, ebédelni mindenki haza ment. Az 1965-72-ig terjedő időszakban már egész napos lelátás volt az óvodában, de akkor a konyha még nem működött, a gyerekek hazamentek ebédelni, és egy órától voltak ismét az óvodában. Jelenlegi formájában 1972-től működik az intézmény.

Az óvodába járó gyermekek létszáma mindig pontosan mutatta a település lélekszámának alakulását, valamint a gazdasági helyzetet. A kezdeti nagy gyermeklétszám a háború után fokozatosan visszaesett, és a 80-as évek elejére 30 alá csökkent. Ezt egy rövid létszámnövekedés követte, amikor az óvoda két csoportos lett, de néhány év múlva ismét egy csoporttal működött az intézmény. Az ezredforduló után a gyermeklétszám drasztikusan visszaesett, és ez a folyamat a 2004-es évig tartott. Jelenleg ismét növekszik a falu lélekszáma.

Óvodánkban a nevelő munka 1999-ig az egységes Óvodai nevelési program alapján folyt. 1999-ben készítettük el azt a helyi nevelési programot,, ami alapján jelenleg is végezzük munkánkat. A programot a törvényi előírásoknak megfelelően többször módosítottuk, kiegészítettük, de alapvető szellemiségét megtartottuk. Óvodánkban kötetlen tevékenységszervezésre alapozzuk a fejlesztő munkát. A testnevelés kivételével a tevékenységszervezések formája kötetlen, ugyanakkor a napirend és a szokásrendszer alakításával teremtjük meg a nyugodt, alapos fejlesztő munka alapjait. Alapító okiratunknak megfelelően kiemelt figyelmet szentelünk a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, valamint a hátránnyal élő gyermekeknek.

Nevelő munkánk alapját a gyermeki szükségletekre építve dolgoztuk ki. .Legfontosabbnak a szeretetteli, elfogadó óvodai légkör megteremtését tartjuk, ahol a gyermek átéli, hogy szeretik, biztonságban érzi magát, és lehetősége van felfedezni az őt körülvevő világot.

„A GYERMEKET TISZTELETTEL KELL FOGADNI, SZERETETBEN KELL FELNEVELNI, ÉS SZABADSÁGBAN KELL ELENGEDNI”

/Vekerdy Tamás/

Bogyoszló, 2010. szeptember 21. Váginé Smodics Gabriella

 

Pénzügyi partnerünk awww.molnarkft.huMagyar Falu Program